Negdje početkom XXI stoljeća (2000. g.) počeo je živjeti jedan od prvih Web portala u Hrvatskoj - portal Morsko prase, portal okrenut životu na moru, uz more ali i malo dalje od njega gdje more u srcima živi. Idejni pokretač portala  bio je Damir Miloš, a ja sam, na moju veliko zadovoljstvo, od početka bio u njegovoj posadi, baveći se u početku uglavnom tehničkim dijelom portala.  To je bilo doba prije bilo kakvih generičkih portala, pa smo prvo Morsko prase u cijelosti sami programirali. Tek 2003.g. prelazimo na Mambo, a 2006.g. na Joomla CMS (Content management System.

Portal je tijekom petnaestak godina prošao različite faze, a posebno uspješni period je bio kada se Morsko prase izdavalo i u tiskanom obliku. Kako se portal mijenjao godinama može se vidjeti djelomično i na stranicama Hrvatskog arhiva Web-a Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i na par slika u nastavku.

MP 2003
Naslovnica Morskog prasca 2003.g.

MP 2005
Naslovnica Morskog prasce 2005.g.

MP 2006
Naslonica Morskog prasca 2006.g.

S vremenom sam se uključio djelomično i u kreiranje sadržaja, pa se tijekom svih ovih godina nakupilo nekoliko stotina mojih različitih tekstova, uglavnom vezanih uz putovanja, gastronomiju, ekologiju, tehnologiju, jedrenje ... 

MP
Jedan od članaka u rubrici Pisanje mora - Eseji o kuhanju

Budući da sve ima svoj početak i kraj, tako je i Morsko prase došlo do faze kada mu je trebalo udahnuti novi život. Našla se nova ekipa, nova posada koja je Morsko prase osvježila, kako grafički, tako i sadržajno.

Kako svaki novi početak zahtijeva donekle i prekid s onim što je bilo prije, tako su, aktiviranjem novog portala, iz svijeta Web-a nestali svi stari, arhivski tekstovi Morskog prasca. To je i osnovi razlog nastanka Skitopisa. Skitopisi su portal koji se nadovezuje na te stare tekstove Morskog prasca, uglavnom one kojima sam ja bio autor i ponovo ih podiže u svijet Web-a kako bi nastavili svoj virtualni život. Namjera mi je u istom duhu nastaviti i dalje povremeno objavljivati i nove tekstovi o putovanjima, gastronomiji i drugim, meni zanimljivim temama, a vjerujem da će i ti novi tekstovi nekome i biti zanimljivi.

Darko Stipaničev

U Splitu, 15.siječnja 2017.

P.S.: Svi tekstovi i slike na našem portalu objavljeni su s licencom CC BY, što znači da možete slobodno distribuirati, preuređivati, prilagođavati i nadograđivati tekstove i fotografije, čak i u komercijalne svrhe, ali samo ukoliko navodite  izvore originalnih tekstova i slika. 

P.S.: Novo je Morsko prase na žalost 2021.g. ugasilo i danas više nije dostupno.