varenik2015-1-1Tajna izrade dobrog varenika ostala je sačuvana u kući Martinić - Noćina u Nerežišćima na otoku Braču, a kako se varenik priprema možete naučiti u foto stripu na portalu nutricionistice Olje Martinić:

>>>> http://www.najbolja.net/hrana/40-hrana/136-tajna-izrade-varenika